« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 18.septembril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva valla üldplaneeringu algatamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm

Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

3. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (4 eelnõud)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

4. Tõrva valla jäätmehoolduseeskiri II lugemine, kehtestamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

5. Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 I lugemine, avalikustamine ja avalik arutelu
Ettekandja: arendusosakonna juhataja Andres Agan

6. Tõrva valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord, II lugemine, kehtestamine
Ettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

7. Tõrva Linnaraamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

8. Tõrva Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

9. Tõrva Lasteraamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

10. Tõrva Lasteraamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

11. Hummuli Raamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

12. Hummuli Raamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

13. Helme Raamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

14. Helme Raamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

15. Riidaja Raamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

16. Riidaja Raamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

17. Taagepera Raamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

18. Taagepera Raamatukogu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

19. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees