« Tagasi

Valgamaa aasta õpetaja on Eve Tilk!

Tänavuse Valgamaa aasta õpetaja tiitli pälvis Tõrva Gümnaasiumi õpetaja Eve Tilk!
 
Tilk sai ühtlasi aasta klassijuhataja tiitli. Tema iseloomustuses seisab, et Eve Tilk on fantastiline klassijuhataja, kes on oma klassiga koos olnud alates 1. klassist 12. klassini, kusjuures klass lõpetab tänavu täpselt samas koosseisus nagu nad 10. klassis koos alustasid.
 
Õpetaja Eve on suutnud kõik erinevate huvidega noored siduda ühtseks klassikollektiiviks. 7. klassis pandi mulda tammetõrud, et nendest sirguvad tammepuud sel aastal Eesti 100. sünnipäevaks üheskoos maha istutada.
 
Ajalooõpetajana püüab õpetaja Eve alati ajalootunnid huvitavaks teha. Selleks on palju erinevaid võimalusi nagu näiteks ajaloofilmid, ristsõnade koostamine ja lahendamine, kohtumised põnevate inimestega. Ajalugu õpetades püüab õpetaja alati teemad siduda Eestiga ja meie elu-oluga, et õpilasel tekiks arusaam, kust me tuleme ja kuhu me teel oleme.
 
Samuti on õpetaja andnud õpilastele eeskuju õpetamise kõrvalt ise ülikoolis õppides. Õpetaja Tilk valmistab igal aastal väga põhjalikult ette kõik ajaloo-olümpiaadil osalevad õpilased. Sellel aastal osales ajaloo-olümpiaadil 22 õpilast. Maakonnas saavutati viis esimest, kolm teist kohta ja kolm kolmandat kohta ning neli õpilast mahtusid esimese kuue sisse.
 
Tilga esitas kandidaadiks Tõrva gümnaasiumi direktor Ivar Hanvere kooli juhtkonna ja õpetajate kollektiivi nimel.
 
Peol jagati välja ka teised Valgamaa aasta õpetaja tunnustused:
 • Aasta lasteaiaõpetaja: Otepää lasteaia õpetaja Maarja Raud
 • Aasta klassiõpetaja: Valga põhikooli algõpetuse õpetaja Kairi Voode
 • Aasta klassijuhataja: Tõrva gümnaasiumi ajalooõpetaja Eve Tilk
 • Aasta põhikooli aineõpetaja: Tõrva gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Jaan Tasa
 • Aasta gümnaasiumiõpetaja: Tõrva gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Malve Zimmermann
 • Aasta kutseõppeasutuse õpetaja: Valgamaa kutseõppekeskuse õpetaja Katrin Uffert
 • Aasta tugispetsialist: sihtasutuse Innove Valgamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog Õnne Naaris
 • Aasta hariduse sõbra nominent: sihtasutuse Innove Valgamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk ja haridusmess "Vali nutikalt!"
Elutöö preemia nominendid (valis välja riiklik, mitte Valgamaa komisjon):
 • Asta Tammeorg – Valga põhikooli kunstiõpetuse, käsitöö ja kodunduse õpetaja  (töötab veel)
 • Reet Sprenk – Hargla kool (enam ei tööta)
 • Siiri Anier – Õru lasteaed-algkooli direktor (töötab)
 • Anne Juust – Tsirguliina kooli inimeseõpetuse õpetaja (töötab)
 
Aasta õpetaja valimise ja tänuürituse korraldas Valgamaa Omavalitsuste Liit. Tänavu viidi konkurss lihtsuse huvides kokku riikliku „Eestimaa õpib ja tänab" tunnustuskonkursiga. 
 
Valgamaa aasta õpetaja valimise komisjoni kuulus 10 liiget: Agu Kabrits, esimees; Ivi Tigane, Valga vallavalitsuse haridusspetsialist (komisjoni sekretär); Kalev Laul, Tõrva asevallavanem; Kalmer Sarv, Valga asevallavanem; Janika Laur, Otepää vallavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist; Heikki Järlik, Valgamaa koolijuhtide aineühenduse esimees; Riina Vähi, Valgamaa lasteaiadirektorite aineühenduse esinaine; Sille Allik, Valgamaa haridustöötajate ametiühingu liidu esimees; Jaanika Käst, Valgamaa Rajaleidja keskuse juht; Sirli Pippar, Valgamaa Noortekogu esindaja.