« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 16.oktoobril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva
Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
2. Seisukoha võtmine staadionite rekonstrueerimise osas
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
3. Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 kinnitamine
Ettekandja: arendusosakonna juhataja Andres Agan
 
4. Tõrva valla sümboolika kinnitamine
Ettekandja: arendusosakonna juhataja Andres Agan
 
5. Tõrva valla 2018.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma
 
6. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandja: OÜ Tõrva Veejõud jurist-asjaajaja Juta Karpov
 
7. Vallavara tasuta võõrandamine mitterahalise sissemakse tegemise eesmärgil
Ettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu
 
8. Revisjonikomisjoni lõpparuanne
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Agu Kabrits
 
 
Enn Mihailov
volikogu esimees