« Tagasi

Sügislehtede tasuta äravedu Tõrva linnas

Tõrva Vallavalitsus korraldab Tõrva linnas tasuta puulehtede äraveo 7., 14., 21. ja 28. novembril.

Sügislehtede tasuta äravedamiseks tuleb kinnistuomanikel registreerida end koduleheküljel https://torva.kovtp.ee/sugislehtede-aravedu, kus tuleb märkida nii kinnistu aadress, äraveetavate lehtede kogus (kotti, liitrit) ja äraviimise kuupäev. Võimalus on teatada puulehtede äraviimisest ka telefonile 766 5330.

NB! Iga registreeritud kinnistu juures käiakse  üks kord.

Lehed tuleb korjata kottidesse ja tõsta äraveo kuupäevaks piirdeaia taha tänavapoolsesse serva. Enne äraveo päeva tuleb lehekotte hoida oma kinnistul, kuna kotihunnikud tänaval riivavad silma.

Juhul kui kotid sisaldavad peale puulehtede ka muud prahti, kotte ära ei viida.

Kottidesse ei tohi panna oksi, õunu ega muid aiasaadusi ja olmeprügi! Ainult puulehed!

Lehekottide maksimum suurus on 100-150 l, millest suuremaid lehekotte ära ei viida.

Kinnistuomanikel on võimalik aia- ja haljastusjäätmeid viia ka oma transpordiga Härma karjääri territooriumil asuvasse Tõrva valla Ühisjäätmejaama. Aiajäätmete vastuvõtmine on tasuta.