« Tagasi

Tõrva ootab uusi vallakodanikke

Registreeri ennast detsembrikuu jooksul Tõrva valla elanikuks, andes seeläbi omapoolne panus valla edasisse arengusse.

Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks. Sellest pakutakse teenuseid kõigile vallaelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal teha rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks: seda kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et omavalitsuse areng sõltub otseselt sellest, kui palju on maksumaksjaid ning kui palju laekub linnaeelarvesse tulumaksu. «Valla suurem tulubaas annab aga meile võimaluse teostada investeeringuid, mis on olulised töö- ja elukeskkonna parandamiseks,» sõnas Ruusmann.

Kui oled tõrvakas või Tõrva valla sõber, kuid mingil põhjusel ei ole Sa ennast valla elanikuks vormistanud, siis tee seda enne 31. detsembrit. See otsus tagab, et alates 1. jaanuarist 2019. aastal hakkab Sinu tulumaks laekuma Tõrva valla eelarvesse.

Tõrva linna elanikuks saab ennast registreerida ID-kaardi abil riigiportaalis www.eesti.ee  (vajalik ID-kaardi olemasolu) või tulles Tõrva Vallavalitsusse, kus saab elukohateadet täita ka paberil.

Kõikide uute vallakodanike vahel läheb väljaloosimisele 2x400 eurot. Loosimine toimub jaanuaris 2019 kõikide nende inimeste vahel, kes on ajavahemikus 1. detsember kuni 31. detsember 2018 ennast registreerinud Tõrva valla elanikuks.

Võitjate nimed avaldatakse Tõrva valla koduleheküljel.