« Tagasi

Detsembris lisandus 35 uut vallaelanikku

Detsembrikuus korraldas Tõrva Vallavalitsus kampaania, milles kutsuti inimesi end valla elanikuks registreerima.

Seeläbi sai igaüks anda panuse Tõrva edasisse arengusse, sest omavalitsuse suurim tuluallikaks on üksikisiku tulumaks. Sellest pakutakse teenuseid kõigile vallaelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal teha rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks: seda kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et omavalitsuse areng sõltub otseselt sellest, kui palju on maksumaksjaid ning kui palju laekub linnaeelarvesse tulumaksu. «Valla suurem tulubaas annab aga meile võimaluse teostada investeeringuid, mis on olulised töö- ja elukeskkonna parandamiseks,» sõnas Ruusmann.

Detsembrikuu jooksul registreeris end Tõrva valla elanikuks 35 inimest.

Kõikide uute vallakodanike vahel läks väljaloosimisele 2x400 eurot. Võitjateks osutusid Mari-Liis Sillari ja Priit Uibo. Palju õnne!