« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 5. veebruaril

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 05.veebruaril 2019 algusega kell 16.00 Hummuli Põhikoolis (Pargi 2, Hummuli alevik) järgmise päevakorraga:

1. Valga maakonna arengustrateegia 2035+, tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

1.1. Valga maakonna arengustrateegia 2035+

1.2.Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikud
Ettekandja: maakonna arengustrateegia koordinaator Mare Raid

2. Ülevaade Hummuli Põhikooli tööst
Ettekandja: direktor Evelin Tiivel

3.Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees