« Tagasi

Tõrva Vallavalitsus toetab erateede ehitus- ja remonditöid

Tõrva vallavolikogu kehtestas valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel. 2019. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 20 tuhat eurot.

Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel või asukoht äriregistri andmetel on Tõrva vald ja kes omab Tõrva valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

Toetuse suuruseks on kuni 50 protsenti tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee kohta aastas.

Toetuse taotlusi saab esitada Tõrva valla kodulehel https://torva.kovtp.ee/erateede-remondi-ja-ehitustoode-toetus, saata täidetud taotlusvorm digitaalselt allkirjastatult aadressile torva(at)torva.ee või tuua Tõrva Vallavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva.

Taotlusi võetakse vastu kuni 31. maini 2019

Täiendav info:

Andres Jurs
7668453
5069331
andres.jurs(at)torva.ee