« Tagasi

Kinnitati Tõrva valla tunnustusavaldused ja nende andmise kord!

Tõrva Vallavolikogu 18. juuni volikogu istungil kinnitati Tõrva valla tunnustusavaldused ja nende andmise kord!

Määrus sätestab Tõrva valla poolt tunnustusavaldusena väljaantavate kuld- ja hõbemärkidega autasustamise korra ja väljaandmise alused.

Seoses määruse vastuvõtmisega tuletame kõigile vallakodanikele meelde, et igaühel on õigus esitada omapoolseid kandidaate Tõrva valla kuld- ja hõbemärkide saamiseks.

Tõrva valla kuld- ja hõbemärkidele saab nomineerida isikuid, kes pole enne saanud Tõrva linna kuld- ja hõbemärki (linna hõbemärgi saaja võib esitada valla kuldmärgi nominendiks) ega Helme valla aukodaniku ja elutööpreemia tunnustust.

Selleks ootame kuni 30. juunini ettepanekuid kandidaatidele kas elektroonilisel vormil või täidetud Wordi faili vormil, mille saab saata kas aadressile torva@torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse, Kevade 1, Tõrva linn.

Tõrva valla kuld- ja hõbemärkidega autasustamine toimub juulis toimuval vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.