« Tagasi

Vallavanema tervitus õpetajatepäeva puhul

Head õpetajad koolides ja lasteaedades, head haridustöötajad!

 

Täna, 5. oktoobril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist õpetajatepäeva – see on teie pidupäev!

 

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks. Eesti koolides on õpetajate päeva tähistatud juba 1960. aastast ning alates 1994. aastast kehtestas UNESCO tähtpäeva ülemaailmsena. Õpetajad väärivad tunnustamist ning neile pühendatud tähtpäeva, sest iga eduka kooli aluseks on pühendunud ja head õpetajad. 

 

Õpetaja roll on ajas paljuski muutunud ning on märksa suurem ja tähendusrikkam ning ei piirdu vaid teadmiste ja tarkuste edasi andmisega. Hea õpetaja märkab ja kuulab õpilast, aidates vajadusel leida tema muredele lahendusi. Hea õpetaja toetab ja suunab õpilast tema valikutes, aidates leida õige tee. Hea õpetaja arendab ja innustab õpilast olema parem inimene ka väljaspool koolielu.

 

Mina nimetaksin julgelt õpetajaid ühiskonna kangelasteks, sest nad peavad suutma muuta õpilaste jaoks õppimise protsessis igava huvitavaks, elementaarse köitvaks ning kohustused mänguliseks. 

Üha enam kuuleme ja loeme meediaväljaannetest hirmulugusid õpilaste käitumisest koolikeskkonnas. Kiusatakse kaasõpilasi ning lausa ka õpetajaid. See tähendab, et õpetaja peab olema ka psühholoog või lausa korrakaitsja, kes seisab kaasõpilaste heaolu eest ning tagab turvalise õpikeskkonna. Lisaks peab õpetaja suutma ühes klassis käivad, erineva karakteriga ja isiksuseomadustega õppurid nagu üks mees kuulama ja tegutsema panna. 

 

Kuulus saksa füüsik Albert Einstein on öelnud: „Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest." See on missioon, millega tõeline kangelane hakkama saab. Aitäh teile, kallid õpetajad!

 

Ma soovin, et kogu meie koolipere ja lapsevanemad väärtustaksid õpetajaid, mitte vaid sel ühel päeval aastas, vaid terve õppeaasta vältel. Tunnustame, toetame ja märkame!

 

Jätkugu meile palju häid missioonitundega õpetajaid!

 

Kaunist ja meeldejäävat õpetajate päeva teile!

 

Maido Ruusmann

Tõrva vallavanem