« Tagasi

Enampakkumise teade

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise  järgmise vallavara müügiks:

Kinnistu Varno, Linna küla Tõrva vald (registriosa nr 2022140, katastritunnus 20301:001:0269, pindala 4264 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%). Kinnistul asub täielikku rekonstrueerimist vajav elamu ja abihooned (ehitusregistri kood 120784423).

Enampakkumise alghind on 10 000 €, osavõtutasu  30 €, tagatisraha 1000 €.

Enampakkumise lisatingimused:

1. Ostjal on kohustus rekonstrueerida elamu katus ja fassaad 2 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 3000 €. Leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjat investeerimiskohustusest.

2. Kuni investeerimiskohustuse täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Tõrva Vallavalitsuse nõusolekul. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 3 000.- eurot.

3. Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügi lepingu ja       asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.

4. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud tasub ostja.

Enampakkumine toimub 24.oktoobril 2019 Tõrva Vallavalitsuses aadressil Kevade 1 Tõrva, kell 09.15. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Tõrva Vallavalitsuse kassasse või arveldusarvele EE231010202007043007 hiljemalt 23.oktoobril 2019.

Täiendav informatsioon:
Tõnu Jaansalu
515 6243