« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 15.oktoobril 2019 algusega kell 16.00 Hummuli rahvamaja saalis (Soe tee 4, Hummuli alevik) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm

3. Tõrva Vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Taimo Tugi
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

4. Ülevaade Tõrva Kultuurimaja tööst
Ettekandja: kultuurimaja juhataja Pille Ilisson

Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees