« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 19.novembril 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Ülevaade Tõrva jalgpalli olukorrast

Ettekandja: treener Henri Sammul

2. Vallavanema informatsioon

Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri I lugemine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

4. Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks I lugemine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

5. Tõrva Vallavolikogu 21.05.2019 otsuste nr 1-3/2019/22, 1-3/2019/24 ja 1-3/2019/25 muutmine

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

6. 2019. a lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

7. Tõrva Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 45 "Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastuvõtmine" muutmine I lugemine

Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees