« Tagasi

Mulgimaa Arenduskoda avab LEADER-meetme 2020. aasta projektitoetuse taotluste taotlusvoorud

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas, Tõrva vallas (va Soontaga küla) ning Viljandi vallas (va endise Kolga-Jaani valla külad) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).
 

Taotlusvoorud on avatud järgmiselt:

17.-24. jaanuar 2020, I meede „Ettevõtluse arendamine"

Toetuse miinimumsumma 2 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot. Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

2.-9. oktoober 2020, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine"

Toetust antakse kuni 25 000 eurot. Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

27. märts -3. aprill 2020 III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond"

Toetust antakse kuni 30 000 eurot. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

Meetmete eelarve

I meede

II meede

III meede

Mulgi vald

    134 116,44  

    54 621,81  

      29 586,91  

Tõrva vald

      78 764,59  

      3 845,33  

      34 203,13  

Viljandi vald

    148 018,67  

    16 842,53  

      59 853,28  

 

Info taotlemise kohta on leitav MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/