« Tagasi

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse avalikustamine (Helme turbatootmisala)

Keskkonnaamet teatab, et on algatatud veeloa taotluse menetlus AS VALMAP GRUPP (registrikood: 10251602, aadress: Rauaaia, Linna küla, Tõrva vald Valgamaa,  68619) veeloa taotluse põhjal Valgamaal Tõrva vallas Roobe külas Aakre metskond (registriosa nr 1022640, katastritunnus 20302:003:0830) kinnistul asuvalt Helme turbatootmisalalt kuivendusvee juhtimiseks suublasse kolme väljalasuga.

Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris, sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/725.