« Tagasi

Tõrva vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise kultuuripreemiale

Tõrva valla kultuuripreemia on preemia kultuurielu ja selle edendajate väärtustamiseks.

Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada Tõrva vallaga seotud isikuid ning kollektiive, kes on kultuuri alal saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Kultuuripreemia määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused on kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele Tõrva vallas ja on tunnustuseks ning maine kujundajaks Tõrva vallale. Kultuuripreemia suurus on 1000 eurot.

Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Isik saab esitada ühe kandidaadi.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama andmeid esitatava isiku või kollektiivi kohta (täpne nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon), ülevaadet kultuurialasest tegevusest, argumenteeritud põhjendust ning esitaja kontaktandmeid.

Tõrva valla kultuuripreemia antakse üle 24. veebruaril Tõrva Kirik-Kammersaalis toimuval pidulikul üritusel.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2020.

Kirjalikud ettepanekud saata: Tõrva Vallavalitsus, Kevade 1, Tõrva 68605 või torva@torva.ee

Märksõna "Tõrva valla kultuuripreemia"

Lisainformatsioon:
Pille Ilisson
53 02 4110
pille@torva.ee