« Tagasi

Info mais toimuva Mulgi peo kohta

VI Mulgi pidu toimup Karksi kihelkonnan Karksi mõisapargin 30 lehekuu päeväl 2020. aastel.

Päe ürgäp II Mulgi söögi vestivalige, kun pannas kokku parempe mulgi söögi ja käsitüü. Toimup suur laat, mille püüne pääl om tihe kava, kun astuve rahva ette külälise Setumaalt, Võrumaalt, Kihnust.

Tühün om õpikambre. Valla om lasteala jpm. VI Mulgi pidu konsert ürgäp pääle lõunet kell kaits rongikäiguge, kun om oodet vähempelt 1500 lauljet, tansijet ja pillimängijet. Pidu kavan om nii etteaste ruppelt ku ka rahvage ütenlaulmine ja tansmine.

Tääbekirjan om kaasa pantu ja VI Mulgi pidu kava.

Oodame, et VI Mulgi pidule kirja pannu rupi õpis selges ka rahvage ütenkuun lauldave laulu ja tansu.

Noodi, tansude kirjelduse, muusika ja muu vajalik materjal (pannas järege manu) om löütav Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehe pääl lingige https://kultuurikeskus.karksi.ee/89-sundmused-vi-mulgi-pidu-repertuaar.html

Täempeses om Mulgi pidu toeten Rahvakultuurikeskus, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, TaaVID Meedia, Nuia TV, Mulgi vald, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Mulgi Kultuuri Instituut.