1. aprillil 2020 lõpeb Eestis pärast viieaastast üleminekuperioodi apteegireform, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes apteekidele.

Tõrvas säilivad apteegid ka pärast apteegireformi

1. aprillil 2020 lõpeb Eestis pärast viieaastast üleminekuperioodi apteegireform, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes apteekidele.

Tööd said teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele kirjutatud projektitaotlustele Helme, Riidaja ja Hummuli mõisaparkides.

Tõrva valla mõisaparkide hooldustööd on selleks korraks lõpetatud

Tööd said teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele kirjutatud projektitaotlustele Helme, Riidaja ja Hummuli mõisaparkides.

Eesti Perearstide Seltsil on valminud uue koroonaviirushaigusega toimetulemiseks erinevad videod, kus antakse nõu, mida haigestudes ette võtta. Näiteks koduse ravi juhend, kuidas kaitsta eakaid ning juhend lapsevanematele.

Eesti Perearstide Seltsil on valminud uue koroonaviirushaigusega toimetulemiseks erinevad videod

Eesti Perearstide Seltsil on valminud uue koroonaviirushaigusega toimetulemiseks erinevad videod, kus antakse nõu, mida haigestudes ette võtta. Näiteks koduse ravi juhend, kuidas kaitsta eakaid ning juhend lapsevanematele.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

Lõkke põletamisel tuleb tagada ohutus

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos...

Uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele!

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos...

Tõrva Vallavalitsus palub tungivalt vältida laste, kooliõpilaste ja täiskasvanute kogunemisi vabas õhus.

Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu tuleb kõigil tähelepanelik olla ka värskes õhus liikudes!

Tõrva Vallavalitsus palub tungivalt vältida laste, kooliõpilaste ja täiskasvanute kogunemisi vabas õhus.

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada aga eriti raskeid tüsistusi, peaks lähikontakte teistega...

Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada aga eriti raskeid tüsistusi, peaks lähikontakte teistega...

Tõrva valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete põletamine keelatud, välja arvatud hajaasustuse piirkonnas jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aia- ja haljastusjäätmete (oksad ja lehed) kõiki ettevaatusabinõusid jälgides põletamine ning immutamata ja värvimata puidu, kiletamata...

Kevadisest suurpuhastusest ja lõkketegemisest

Tõrva valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete põletamine keelatud, välja arvatud hajaasustuse piirkonnas jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aia- ja haljastusjäätmete (oksad ja lehed) kõiki ettevaatusabinõusid jälgides põletamine ning immutamata ja värvimata puidu, kiletamata...

Ilmunud on märtsikuine Tõrva Teataja. Olulisemad teemad: kehtestatud eriolukord jätab koolilapsed koju ja meelelahutuse mõneks ajaks toimumata; Tõrvas tähistati vabariigi aastapäeva; Tõrva valla eelarve keskendub tänavu investeeringutele; suvel jõuab Tõrva valda...

Ilmunud on märtsikuine Tõrva Teataja

Ilmunud on märtsikuine Tõrva Teataja. Olulisemad teemad: kehtestatud eriolukord jätab koolilapsed koju ja meelelahutuse mõneks ajaks toimumata; Tõrvas tähistati vabariigi...

Seoses eriolukorraga riigis on OÜ Tõrva Veejõud kontor klienditeeninduseks suletud kuni 30. aprillini 2020.

OÜ Tõrva Veejõud klienditeenindus ajutiselt suletud

Seoses eriolukorraga riigis on OÜ Tõrva Veejõud kontor klienditeeninduseks suletud kuni 30. aprillini 2020.

Seoses jätkuva eriolukorraga Eestis ja väga väikese bussreisjate arvuga tühistab bussiettevõte Taisto Liinid alates esmaspäevast, 23.03.2020 kõigi oma reiside väljumised.

Taisto Liinid tühistab ajutiselt kõik väljumised!

Seoses jätkuva eriolukorraga Eestis ja väga väikese bussreisjate arvuga tühistab bussiettevõte Taisto Liinid alates esmaspäevast, 23.03.2020 kõigi oma reiside väljumised.

Tõrva valla sotsiaalosakond ootab jätkuvalt infot peredest, kellel on puudu arvuti e-õppe jaoks või kellel on vajadus söögi kojukandeks. Samuti ootame infot kõikidest teistest abivajajatest, kes vajavad seoses eriolukorraga Tõrva Vallavalitsuse poolset abi toiduainete ja ravimite koju toomisel...

Tõrva vald ootab infot abivajajate kohta!

Tõrva valla sotsiaalosakond ootab jätkuvalt infot peredest, kellel on puudu arvuti e-õppe jaoks või kellel on vajadus söögi kojukandeks. Samuti ootame infot kõikidest teistest abivajajatest, kes vajavad seoses eriolukorraga Tõrva Vallavalitsuse poolset abi toiduainete ja ravimite koju toomisel...

Eesti parim odaviskaja Magnus Kirt kinkis Tõrva valla lastele viis sülearvutit. Arvutid lähevad nendele õpilastele, kellel oli varasemalt juurdepääs distantsilt koolitööde tegemiseks piiratud.

Magnus Kirt kinkis Tõrva noortele viis sülearvutit

Eesti parim odaviskaja Magnus Kirt kinkis Tõrva valla lastele viis sülearvutit. Arvutid lähevad nendele õpilastele, kellel oli varasemalt juurdepääs distantsilt koolitööde tegemiseks piiratud.

Hanke nimetus: Tõrva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange Pakkumuste esitamise tähtaeg: 6. aprill 2020 kell 10.00 Pakkumuse esitamise...

Tõrva valla hanketeade: Tõrva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

Hanke nimetus: Tõrva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära...

20. märtsil kell 15.30 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi webinar, kus räägitakse ettevõtluse toetusmeetmete paketist.

Ministeeriumi kutse ettevõtjate webinarile

20. märtsil kell 15.30 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi webinar, kus räägitakse ettevõtluse toetusmeetmete paketist.

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et Eesti-Läti piiriülese töörände jaoks on vajalik eriloa taotlemine. Kui inimese piiriületuse eesmärk on liikuda tööle ja sealt koju Eestist Lätti või vastupidi, siis vastavalt valitsuse kehtestatud erandile ei laiene talle Eesti riigipiiri ületamisel...

Loa taotlemisest piiriüleseks tööjõuliikumiseks

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et Eesti-Läti piiriülese töörände jaoks on vajalik eriloa taotlemine. Kui inimese piiriületuse eesmärk on liikuda tööle ja sealt koju Eestist Lätti või vastupidi, siis vastavalt valitsuse kehtestatud erandile ei laiene talle Eesti riigipiiri ületamisel...

Sotsiaalminister Tanel Kiik vähendas ravimite kättesaadavuse tagamiseks ajutiselt ravimite väljakirjutamise ja väljamüügi koguseid. Tervishoiutöötaja võib alates tänasest kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult...

Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks

Sotsiaalminister Tanel Kiik vähendas ravimite kättesaadavuse tagamiseks ajutiselt ravimite väljakirjutamise ja väljamüügi koguseid. Tervishoiutöötaja võib alates tänasest kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult...

Eesti Perearstide Selts annab teada, et nüüdsest suunatakse COVID-19 testimisele vaid kindlaid patsiente!

COVID-19 testimisest perearsti saatekirjaga

Eesti Perearstide Selts annab teada, et nüüdsest suunatakse COVID-19 testimisele vaid kindlaid patsiente!

Tõrva vallavalitsuses korraldusega Tõrva vallavalitsuse ajutine eriolukorra komisjon, eesmärgiks on seoses riigis kehtiva eriolukorraga tekkivate Tõrva valla jooksvate probleemide lahendamine. Leviva nakkushaiguse ühe tõkestamise meetmena on antud soovitus, et riskirühma kuulvad eakad ei...

Pakume abi toiduainete ja ravimite kojutoomisel!

Tõrva vallavalitsuses korraldusega Tõrva vallavalitsuse ajutine eriolukorra komisjon, eesmärgiks on seoses riigis kehtiva eriolukorraga tekkivate Tõrva valla jooksvate probleemide lahendamine. ...