Eterniidijäätmete kogumine 2019. aastal

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas 6. augustil keskkonnaprogrammi, millest on võimalik taotleda toetust eterniidijäätmete kogumisringide korraldamiseks mittelinnalistes asulates.

Kahjuks linnade elanikud ei saa antud projekti käigus eterniidijäätmeid tasuta üle anda.

Valgamaa Omavalitsuste Liit koostöös Valga maakonna kohalike omavalitsustega alustab eterniidijäätmete kogumise projekti ettevalmistamist.

Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud valla mittelinnalistest asulatest üle anda kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid vastu tasuta etteregistreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab natuke pikemat aega ning positiivse rahastusotsuse korral toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt perioodil kevad/suvi 2019. Registreerimisvoor  eterniidijäätmete üle andmiseks 2019. aastal on avatud kuni 3. septembrini 2018.

Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 3. septembril 2018 Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika Rogenbaumi e-posti aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee või tuua Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1). Registreerimislehe saab elektrooniliselt alla laadida Tõrva valla kodulehelt aadressilt http://torva.kovtp.ee/.

Registreerimislehed on paberkandjal olemas ka Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1).

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika Rogenbaumi poole telefonil 518 2380 või e-posti aadressil monika.rogenbaum@valgamaa.ee või Tõrva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Madis Mummi poole telefonil 766 5318 või e-posti aadressil madis.mumm@torva.ee

Registreerimisleht