Huvitegevuse fond

Huvitegevuse fondi eesmärgiks on toetada Tõrva, Helme, Hummuli ja Põdrala piirkonna noorte osalemist huvitegevuses.

Piirkonnas on palju noori, kes sooviksid osaleda huviringides, mida piirkonnas ei ole (ei ole vastavat ringi, juhendajat või ei tule kokku piisavalt huvilisi) või ei tegeleta nii professionaalsel tasemel. Huvitegevuse fondist on võimalik vajaduspõhiselt noortel toetust taotleda (jooksvalt, kogu aasta jooksul), et osaleda huvitegevuses, mis toimub väljaspool piirkonda. Fondi abil saab kompenseerida huvitegevusega tegelemise takistusi, näiteks huviringi osalustasud, transport ning huviringis osalemiseks vajalikud vahendid.

Huvitegevuse fondi sihtgrupp on 7- 26 aastased Tõrva linna, Helme valla, Hummuli valla ja Põdrala valla noored.

Ühe noore kohta on võimalik toetust küsida kuni 300,00€ õppeaastas. Taotluste arv ei ole piiratud. Taotluse võib esitada nii noor, lapsevanem või noore seaduslik esindaja kui ka treener või juhendaja. Toetuse eraldamine sõltub tegevuskava eelarve vahenditest ja taotlejate arvust.  

Toetuse andmise aluseks on ENTK poolt kinnitatud Valgamaa I koostöögrupi tegevuskava ja toetus eraldatakse varasemalt koostöögrupi poolt kokkulepitud tingimustel.

Huvitegevuse fondist toetuse saamiseks tuleb täita taotlusvorm ning viia see paberkandjal ühe piirkonna noortekeskuse noorsootöötajale või saata digiallkirjastatult fond@torva.ee. Taotlusi saab esitada aastaringselt. Toetuse saamise otsustab komisjon 30 päeva jooksul. 

Taotlusvorm (doc)