Lasteaed Mõmmik

Valga tn 58a, 68606 Tõrva

766 5335
mommik(at)torva.ee

 

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Direktor Lisanna Kaar E 08:00-11:00
K 13:30-16:30
528 1977
lisanna.kaar(at)torva.ee
 Muusikaõpetaja Imbi Umbleja
 

766 5335

 Liikumisõpetaja Liia Ruusmann   766 5335
 Eripedagoog Maarika Soomets   766 5335
 Meditsiiniõde Lea Saar   766 5335
 Majandusjuhataja Tiiu Kalliste   766 5335

 

 

Peame oluliseks...

Armastades uudsust ja muutumist, tarku tegusid, isemõtlemist ja isetegemist, jälgime oma töös esivanemate tavasid ning oma maja traditsioone.
 

Lasteaed asub spetsiaalselt selleks otstarbeks 1975a. ehitatud hoones, eemal sõiduteest ja kiviviske kaugusel metsast ning Riiska järvest. Asutus avati 20. oktoobril 1975.a. majanditevahelise lasteaiana. 1992.a. läks lasteaed üle Tõrva linna haldusesse.


Meie põhiülesanne on luua tingimused, et igas lapses areneks loovus, nutikus, kriitikavõime ja sotsiaalne tundlikkus nii, et ta oleks valmis minema edasi järgmisse etappi-kooli.


Väga tähtsaks peame:

  • tervise hoidmist ja loodusega kooskõlas kasvamist;
  • lapsekeskset lähenemist õpetamisele-kasvatamisele;
  • lapsekeskse rühmakeskkonna kujundamist, valikute võimaldamist;
  • iga lapse eripära ja huvidega arvestamist;
  • koostööd lapsevanematega, nende kaasamist õppe- ja kasvatustöösse;
  • meeskonnatööd, avatud ning avameelset suhtlemist.