Neli Tõrva piirkonna omavalitsust sõlmisid ühinemislepingu!

 
Teisipäeval, 21. juunil Tõrvas toimunud Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogude ühisistungil allkirjastati omavalitsuste ühinemisleping ja otsustati, et uue omavalitsuse nimeks saab Tõrva vald!
 
OÜ Geomedia konsultant ja Tõrva piirkonna omavalitsuste ühinemisprotsessi nõustaja Rivo Noorkõivu sõnul on Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli vallad esimesed omavalitsused Eestis, mille vahel on sõlmitud ühinemisleping peale haldusreformi seaduse vastuvõtmist. „Tegemist on märgilise tähtusega otsusega kogu Eesti jaoks ning tänane otsus on hea näide erinevate osapoolte tulemustele orienteeritud koostööst,“ lisas Noorkõiv.
 
Lisaks ühinemislepingu allkirjastamisele ja nime üle otsustamisele määrati  kindlaks, et uue omavalitsuse volikogu liikmete arvuks saab olema 21, kinnitati Vabariigi Valitsusele taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning otsustati, et edaspidi on uue valla territooriumil üks valimisringkond.
 
Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600 km2 suurune omavalitsus, kus elab ligikaudu 6500 elanikku. Uue omavalitsuse keskuseks saab olema Tõrva linn.