Rannatoolide laenutus Vanamõisa järve ääres

Rannatoolide rentimine toimub ainult suveperioodil!
 
Rannatoolid on laenutamiseks kõikidele suvitajatele, kes veedavad oma vaba aega Tõrva Vanamõisa järve rannas. 
 
Rannatoolide laenutamine on tasuta.
 
Kõik, kes kasutavad rannatoole, peavad suhtuma laenutatud varasse heaperemehelikult ja kasutama vara sihtotstarbeliselt.
 
Tooli mistahes kahjustumisel tuleb sellest koheselt teavitada rannavalvet.