Uudised ja teated

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

06.05.2019

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Valgas osutatakse teenust Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas (Kungla 15, Valga), iga kuu teisel kolmapäeval.  Loe edasi »

Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Andres Agan
 Abivallavanem
    506 0382
andres.agan(at)torva.ee

 Kristi Liivson 
 Sotsiaalosakonna
 juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, täiskasvanute
eestkoste, erihoolekanne, koduteenus

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
T 13.00-16.00
Tartu 20, Tõrva

766 5347
5 301 4335
kristi.liivson(at)torva.ee

 Siret Sarv
 Sotsiaaltööspetsialist
 Teenistussuhe   peatunud

     
 Kristi Kiusalaas
 Sotsiaaltööspetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus

E 8.00-12.00
K 13.00-17.00
N 13.00-17.00
R 8.00-12.00
Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

7668458
53090211
kristi.kiusalaas(at)torva.ee
 Eve Laar
 Sotsiaaltööspetsialist
Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

E 13.00-17.00
K 8.00-12.00
Hummuli

R 8.00-12.00
N 13.00-17.00
Tartu 20, Tõrva

Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

767 9764
Hummuli

766 8457
521 4317
Tartu 20, Tõrva

eve.laar(at)torva.ee

 Kersti Köster
 Sotsiaaltööspetsialist
Hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine  

T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Riidaja

E 13.00-12.00
K 08.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

767 9733
Riidaja

766 8457
526 7613
Tartu 20,Tõrva

kersti.koster(at)torva.ee

 Kaie Lomp 
 Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja
muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus

T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20 Tõrva

766 8455
5 302 1125
kaie.lomp(at)torva.ee
 Ester Siirak 
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus

E 13.00 -17.00
K 8.00 -12.00
Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

766 8455
5 860 8005
ester.siirak(at)torva.ee
 Kristi Napast 
 Hoolduskoordinaator
Suure ja keerulise abivajadustega inimeste aitamine, vajalike teenuste väljaselgitamine, nendeni jõudmine ja nendel osalemine

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

5 919 3522
kristi.napast(at)torva.ee
 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-     sekretär
   
766 5348
aime.raidla(at)torva.ee