Toetus laste toitlustamiseks koolis ja lasteaias

 Kirjeldus 

Laste toiduraha toetust makstakse lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õppivale lapsele.

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse vanema või eestkostja poolt hiljemalt 15. septembriks perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest ja 15. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august eest.

 

 

Toetuse 
suurus

Toetuse määrad kehtestab Tõrva Linnavalitsus.

2017. aastal on toetuse suurus:

  • laste toiduraha toetus iga lapse kohta päevas 0,26 eurot
  • laste toiduraha toetus põhikoolis iga lapse kohta päevas 0,42 eurot

Laste toiduraha toetus gümnaasiumis 10. –12. klassis iga lapse kohta päevas 0,42 eurot.

 

Toetuse
kestvus

 

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

 

Õigusaktid
Tõrva Linnavolikogu 15.03.2016 määrus nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Tõrva linnas
Tõrva Linnavalitsuse 15.02.2017 korraldus nr 18 ,,Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine 2017. eelarveaastaks''

 

Vastutaja

Siret Sarv
Tõrva Linna Sotsiaalabiameti juhataja
766 5347; 5301 4335 
siret.sarv@torva.ee

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud
sammud


Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase kirjaliku avalduse koos lisadokumentidega Tõrva Linna Sotsiaalabiametile (Tartu 1, Tõrva linna 68606, Valgamaa).

Vastuvõtt: E-R 08:00-16:00

 

Vajaminevad
dokumendid

 

Taotluse vorm (doc)

 

Tulemus

 

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.