Toetus vähekindlustatud peredele

Kirjeldus 

Toetust makstakse vähekindlustatud peredele (vähekindlustatud perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus peale paragrahv 5 lõige 3 nimetatud kulude mahaarvamist jääb alla 1,5 kordse toimetulekupiiri)kuni kaks korda aastas riiete, toiduainete, koolitarvete, jalanõude, retseptiravimite, prillide ja muude esmavajalike kaupade ostuks.

 

Toetuse 
suurus

 

Toetuse määrad kehtestab Tõrva Linnavalitsus. 2017. aastal on toetuse suurus 30 eurot pereliikme kohta. 

 

Toetuse
kestvus

 

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

 

Õigusaktid

 

Tõrva Linnavolikogu 15.03.2016 määrus nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Tõrva linnas
Tõrva Linnavalitsuse 15.02.2017 korraldus nr 18 ,,Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine 2017. eelarveaastaks''
 

 

Vastutaja

Siret Sarv
Tõrva Linna Sotsiaalabiameti juhataja
766 5347; 5301 4335 
siret.sarv@torva.ee

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase kirjaliku avalduse koos lisadokumentidega Tõrva Linna Sotsiaalabiametile (Tartu 1, Tõrva linna 68606, Valgamaa).

Vastuvõtt: E-R 8:00-16:00

 

Vajaminevad
dokumendid

 

Taotluse vorm (doc)

 

Tulemus

 

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.