Tõrva 90

 
 
2. juulil 1926. aastal andis toonane Eesti Vabariigi valitsus Tõrva alevi elanike tungival nõudmisel asulale linna staatuse. Tõrva on püsinud tugeva ja teotahtelisena läbi aastate ja 2016. aastal tähistame linna 90. sünnipäeva!
 
1926. aasta oli aeg, kus Vabadussõja koledused olid saanud möödanikuks ning noorel riigil ja selle kodanikel seisis ees raske, kuid põnev ja võimalusi pakkuv tee ühe eduka väikeriigi ülesehitamiseks. Käibel oli esimene oma raha Eesti mark ja riigivanemaks oli Jaan Teemant. Lootused olid kõrgel nii Tõrvas kui mujal Eestis…
 
90. sünnipäev ei ole naljaasi ja seda tuleb väärikalt tähistada. Seda enam, kui juubilariks on Tõrva linn, mille olemise aastakümnetesse mahub piisavalt kasvamist, õitsemist ja viljade andmist. Ning palju aktiivseid ja häid linnakodanikke, kes on kujundanud Tõrva näo ja väljanägemise.
 
„Selline väärikas tähtpäev peaks olema midagi enamat kui pelgalt üks üritus või üritusi täis nädalavahetus. Soovime, et Tõrva tähistab linna juubelit läbi kogu 2016. aasta toimuvate erinevate ettevõtmiste, ürituste ja tegevustega. See peaks olema aasta kestev pidu meis eneses," andis plaanitavast aimu Tõrva linnapea Maido Ruusmann.
 
Tõrva Linnavalitsus
 
 

Tõrva tähtsündmused 2016

Täna on 16.10.2018