Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine


Projekti "Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine" elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 
Projekti kogumaksumuseks on  2,358  mln eurot, millest toetuse suuruseks on maksimaalselt 1,2 mln eurot. Ülejäänu kaetakse Tõrva linna oma- ja laenuvahenditest.
 
Planeeritud tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult Tõrva keskväljak ning sinna ehitatakse uus bussijaama hoone. Samuti avatakse vaade ja ligipääs Veskijärvele ning rajatakse paisjärve äärde linna sümbolehitusena tõrvaahi.  Tööde käigus tsoneeritakse senine suur väljak väikelinnale sobilikumateks väiksemateks väljakuteks ning väljakule rajatakse senisest rohkem haljastust.
 
Tõrva keskväljaku rekonstrueerimisprojektiga tehti algust 2014. aastal, kui koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldati Tõrva keskväljakule uue ilme andmiseks arhitektuurikonkurss, mille võitis lahendus nimega „Mulgi kuurort", autoriteks Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving ja Ilmar Klammer, kes esindasid aktsiaseltsi Novarc Group ja osaühingut Arhitekt Must.
 
Konkurss toimus EV 100 arhitektuuriprogrammi „Avalik ruum" raames, mille eesmärgiks oli Eesti Vabariigi 100. juubeliks taasaktiviseerida Eesti suuremates keskustes olulised keskuste piirkonnad.
 
Keskväljaku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostasid samuti ühispakkujad AS Novarc Grupp ja OÜ Arhitekt Must.
 
Lisainfo:
 
Maido Ruusmann
Tõrva linnapea
529 7969
maido@torva.ee