Tõrva Muusikakool

Puiestee 1
Tõrva linn

767 9459
muusikakool(at)torva.ee

 

Direktor:

Thea Leitmaa 
767 9459
529 7974
muusikakool(at)torva.edu.ee

 
Direktori vastuvõtule soovijatel palume sobiva aja kokkuleppimiseks eelnevalt ette helistada ülaltoodud telefoninumbritel.

 

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

 

Alates 1. oktoobrist 2015 kehtivad Tõrva muusikakoolis tasuliste teenuste hinnad.

Koolist

Tõrva Muusikakool töötab alates 1. septembrist 1985 Tõrva Gümnaasiumi hoones ja kasutab õppetööks gümnaasiumi klassiruume. Tunnid toimuvad õhtupoolikuti, õpilase õppetegevusest vabal ajal.

 

Muusikakoolis toimub õpe individuaal- (pilliõpetus) ja rühmatundides (solfedžo, muusikalugu, ansambel).


Tõrva Muusikakooli olulisemad funktsioonid on:

  • huvihariduse andmine piirkonnas elavatele lastele, sealhulgas teadmiste-oskuste andmine, mis on vajalikud muusikaõpingute jätkamiseks kesk- ja kõrgemas astmes;
  • õpilaste ja õpetajate osalus kohalikus kultuurielus;
  • muusikat austava ja hindava kontserdipubliku kasvatamine.

Tõrva Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavad.

 

Õppeprotsess kulgeb astmeti:

  • Eelklass: 1-2 aastat
  • Põhiastmed: noorem aste I-IV klass,  vanem aste V-VII klass.
  • Lisa- aastad: 1-2 õppeaastat

 

Üleminekul nooremast astmest vanemasse tuleb sooritada põhipilli- ja solfedžoeksam.

Vanema astme lõpetamisel toimuvad lõpueksamid ja antakse välja muusikakooli lõputunnistus.

Eelklassi ja põhiastme I klassi võetakse õpilane vastu lapsevanema avalduse alusel konkursi korras.

 

Koolis töötab huviõppe osakond, kus õpitakse väiksema ainemahuga õppekava alusel. Alates 1.11. 2014 on muusikakoolis avatud vabaõppe osakond, kus saavad erandkorras õppida ka täiskasvanud.

 

Alates 2015/16 õppeaastast on muusikakoolis avatud pop-jazzlauluosakond, kus saavad laulmist õppida muusikakoolis põhi- või huviõppes pillierialadel õppivad õpilased.

 

Muusikakoolis õpetatakse: klaverit, viiulit, kitarri, akordionit, plokkflööti, klarnetit, saksofoni jt puhkpille. Avatud on löökpilliklass.

Lisapillina (alates III klassist) saab õppida erinevaid pille: klaverit, kitarri, kannelt, plokkflööti jt.


Tõrva Muusikakoolis tegutsevad mitmed ansamblid:

õpilaste rahvamuusikaansambel, kitarriansambel, viiuliansambel (kus mängivad vajadusel koos noored õppurid, vilistlased ja õpetajad), erinevad klaveriansamblid (4- ja 6-käel), õpetajate ansamblid vastavalt vajadusele (klaveriduo, akordioniansambel, rahvamuusikaansambel, erinevad saateansamblid).

 

2015/16. õppeaastal töötab koolis 11 õpetajat ja õpib 97 õpilast Tõrva linnast ja ümberkaudsetest valdadest.