Tõrva ujula-SPA

 
Neli Tõrva piirkonna omavalitsust on juunis 2016 sõlmitud ühinemislepingus paika pannud, et osa uuele omavalitsusele riigi poolt eraldatavast 1,2 mln euro suurusest ühinemistoetusest kasutatakse piirkonna elanike jaoks olulise ujula-SPA rajamiseks Tõrva linna.
 
Tõrva linnapea Maido Ruusmann selgitas, et eesmärgiks on rajada Tõrva kaasaegne ujulakompleks, mis oleks traditsioonilise ujula ja kaasaegse SPA sümbioos, pakkudes lisaks sportimisele ja harjutamisele ka lõõgastumisvõimalusi.
 
Hoone arhitektuurne lahendus on planeeritud moderne ja taotluslikult erinev senisest koolihoonest. Linnapea selgitas, et ujulakompleksi teisele korrusele on lisaks plaanitud rajada õpilaskodu, mida koolivälisel ajal saaks kasutada ka hostelina.
 
Ujulakompleks on planeeritud rajada eraldi hoonena Tõrva Gümnaasiumi juurde, olles ühendatud kooli kõige uuema, C-korpusega. 
 
Gümnaasiumi juures on olemas kogu vajaminev taristu (elekter, kanalisatsioon, vesi, keskküte, väga kiire Internet, suur parkla), ujulat saaksid kasutada kooliõpilased ning läbi selle suureneks ka kooli atraktiivsus õpilaste ja õpetajate seas. Vähem olulisem ei ole asjaolu, et kooli juures paiknema hakkav ujula-SPA pakuks gümnaasiumi juures olevate objektidega (staadion, valgustatud terviserajad, Vanamõisa järv) terviklikku võimalust sportimiseks, vaba aja veetmiseks, spordilaagrite korraldamiseks ning erinevate sündmuste läbiviimiseks.
 
Eeltoodu elluviimiseks on Tõrva Linnavalitsus alustanud ujulakompleksi projekteerimisprotsessiga ning ootab ka tõrvakate ja Tõrva sõprade panust rajatava hoone ruumiprogrammi, funktsionaalsuse ja pakutavate teenuste osas. Oluline on meeles pidada, et ettepanekud peaksid lähtuma sellest, et hoone üldpind ei muutuks.
 
Koostamisel oleva ujulakompleksi eskiislahendus on aluseks tasuvus- ja teostatavusanalüüsi tegemiseks ning lahendus võib seetõttu finantskaalutlustest lähtuvalt muutuda. 
 
Lisainfo:
Maido Ruusmann
Tõrva linnapea
529 7969