Tõrva valla sümboolika konkurss

Tõrva valla uue sümboolika konkurss lõppes 21. veebruaril, kokku esitati töödena 44 kavandit.

Hea meel on tõdeda, et esitatud kavandites on leitud Tõrva piirkonnale omaseid jooni väga huvitavates visuaalsetes tõlgendustes ning konkursi terviklik tase oli ülimalt kõrge.

Sümboolikakonkursi komisjon on oma tööd alustanud ning otsused valitud sümboolika ja konkursi võidutööde osas tehakse teatavaks lähinädalatel.

Käesolevaga on välja toodud kõik Tõrva valla sümboolikakonkursile laekunud tööd (vapp ja lipp koos).

Lisainfo

Andres Agan
Tõrva valla arendusosakonna 
juhataja
andres.agan(at)torva.ee