Tõrva Valla Valimiskomisjoni teade

Tõrva Valla Valimiskomisjon registreeris 20.10.2017 Tõrva Vallavolikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid.

Tõrva vald moodustub alates 21.10.2017.

Hääletamissedelite ülelugemise info

Hääletamissedelite teistkordne lugemine toimub 16. oktoobril 2017 algusega kell 10.00 Tõrva Linnavalitsuses (Kevade 1, Tõrva), II korrusel, volikogu saalis.

Signe Kiin
Valimiskomisjoni esimees

Tõrva Vallavolikogu valimised 15.10.2017

Tõrva Valla Valimiskomisjon registreeris 8. septembril toimunud istungil kandidaadid Tõrva Valla Volikogusse, viis läbi liisuheitmise ja andis kandidaatidele registreerimisnumbrid ning moodustas kokku viis valimiskomisjoni.
 
 
Tõrva Valla Valimiskomisjon moodustas 8. septembril toimunud koosolekul jaoskonnakomisjonid ning nimetas komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
 
 
Tõrva Valla Valimiskomisjon registreeris 8. septembril 2017 Tõrva vallavolikogu valimistel kandideerivad isikud ning andis kandideerijatele liisuheitmise teel registreerimisnumbrid.
 

Valimisliidud

Tõrva Valla Valimiskomisjon registreeris 22.augustil 2017 valimisliidu Helme kihelkond.
 
 

Valimiskomisjon

Tõrva Valla Valimiskomisjoni asukoht on Kevade 1, Tõrva (Tõrva Linnavalitsus).
 
Valimiskomisjoni tööaeg on ajavahemikul 16.august – 13.september 2017 tööpäeviti kell 08.00-10.00 ja 5. septembril 2017 kell 16.00-18.00.
 
 
Tõrva valla valimiskomisjoni liikmed:
 1. Signe Kiin - esimees
 2. Tiina Õunpuu - aseesimees
 3. Juta Karpov
 4. Saima Ilisson
 5. Maire Appo
Asendusliikmed vastavalt määratud järjekorrale:
 
 1. Arvo Kargu
 2. Aime Vahtre

Tõrva Linnavolikogu otsus

Valimiskomisjoni otsus esimehe valimise kohta

Valimiskomisjoni otsus aseesimehe valimise kohta

Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 
 1. valimisjaoskond nr 1 - Valga tn 1, Tõrva linn, Valga maakond;
 2. valimisjaoskond nr 2 - Kesk tn 8, Linna küla, Helme vald, Valga maakond;
 3. valimisjaoskond nr 3 - Kooli, Ala küla, Helme vald, Valga maakond;
 4. valimisjaoskond nr 4 - Soe tee 4, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond;
 5. valimisjaoskond nr 5 - Riidaja mõis/1, Riidaja küla, Põdrala vald, Valga maakond.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 
 1. valimisjaoskond nr 1;
 2. valimisjaoskond nr 2;
 3. valimisjaoskond nr 4;
 4. valimisjaoskond nr 5.
Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 
 1. valimisjaoskond nr 1;
 2. valimisjaoskond nr 2;
 3. valimisjaoskond nr 4.

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1. valimisjaoskond nr 1 aadressil Valga tn 1, Tõrva linn, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tõrva linn;
 2. valimisjaoskond nr 2 aadressil Kesk tn 8, Linna küla, Helme vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Helme vald;
 3. valimisjaoskond nr 4 aadressil Soe tee 4, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Hummuli vald;
 4. valimisjaoskond nr 5 aadressil Riidaja mõis/1, Riidaja küla, Põdrala vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Põdrala vald.