Ürituste kava

Uue õppeaasta üldeesmärk ja rühmade alaeesmärgid

Kinnitada 2018/2019 õppeaasta motoks: 
"Rõõm igasse päeva".

Prioriteetne valdkond - Mänguline õuesõpe

Kinnitada 2018/2019 õppeaasta põhieesmärkideks:                                                                                                     
1. Õpime ja areneme mängides.
 • mängus õpib laps mõistma ümbritsevat maailma, eri olukordi, kogeb tõeliselt ja sügavalt eri tundeid ning õpib nendega toime tulema;                    
 • mängu kaudu areneb lapse fantaasia, väljendsoskus, loovus, mõtlemine, iseseisvus;
 • anname lapsele palju mänguaega, võimaldades mängides omandada uusi teadmisi ja oskuseid       
2. Laste arengu suunamine ja toetamine läbi positiivsete emotsioonide.
 • Toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
 • Lähtuda lapse individuaalsusest, arvestada ja toetada tema vajadusi.
 • Hoida ja edendada lapse tervist, propageerida tervislikku eluviisi.
3. Õuekeskkonna  muutumine järjest aktiivsemaks õpikeskkonnaks.
 • Laps õpib kõikjal ja kõigilt: lasteaias, õues, tänaval,  õppekäikudel ja matkadel, ühisüritustel kaaslaste ja täiskasvanutega
4. Lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel on laps hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õppimishimuline.
 • empaatia edendamine, ühiste lahenduste otsimine, loov mõtlemine, iseseisvalt otsustamine; 
 • lapse headuse edendamine kasvatuses: abivalmidus, heatahtlikus, sallivus, kombekus, sõbralikkus, viisakus, ausus;
 • eesti pärimuskultuuri väärtustamine: toome lasteni eelmiste põlvkondade lugusid, töid ja tegemisi, kombeid ja õpetusi.

Rühmade alaeesmärgid

Mõmmibeebid
 
 1. Eneseteenindusoskuste  arendamine koostöös koduga.
 2. Laps tunneb rõõmu läbi näpu- ja sõrmemängude.
 3. Laps õpib väärtushinnanguid rahvatarkuste ja vanasõnade abil.
Mesikäpad
 1. Lapsed väärtustavad viisakust ja ausust, oskavad olla sõbralikud, heatahtlikud, sallivad, tunnevad häid kombeid ja käitumisreegleid. On eeskujuks noorematele kaaslastele.
 2. Lapsed on omandanud läbi jalutuskäikude ning avastus- ja õuesõppe oskuse märgata muutusi looduses, saanud teadmisi erinevatest eluvaldkondadest.
 3. Lapsed on saavutanud koolivalmiduse lasteasutuse ja lastevanemate koostöös
Nuuskmõmmikud 
 1. Laps väärtustab looduskeskkonda.
 2. Laps on omandanus oskuse olla tähelepanelik , kaastundlik ja viisakas.
 3. Lapse kõne on arenenud läbi mängude, vanasõnade, mõistatuste ja liisusalmide.
 4. Lapsel on kujunenud eneseteenindamise oskused ja oskus täita rühma reegleid.
Kaisukarud
 1. Laps tuleb toime vastavalt vanusele ja arengutasemele igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega.
 2. Lapse kõne on arenenud liisu, ja rütmisalmide abil ning läbi erinevate mänguliste-käeliste- ja liikumistegevuste.
 3. Laps on omandanud mängu kaudu suhtlemisoskusi ja käitumisreegleid, tunneb tegutsemisrõõmu ja on kogenud eduelamusi.
 4. Laps väärtustab oma kasvukeskkonda, kodu ja vanemaid.

Mürakarud

 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist, püüab käituda ohutult.
 2. Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtlemisviisi.
 3. Laps teab ja kasutab üldtuntud viisakusreegleid.
 4. Kodu ja lasteasutuse koostöös on tagatud laste mitmekülgne ja järjepidev areng.
 5. Lapsel on olnud võimalus teha ise oma valikuid ja realiseerida oma ideid.
Mesimumm
 1. Laps on omandanud läbi vanasõnade uusi teadmisi
 2. Laps on läbi õuesõppe õppinud nägema ja tunnetama ümbritsevat keskkonda.
 3. Laps väärtustab tervislikku käitumist, oskab näha kahjulikke tegureid.
 4. Laps on kaaslaste suhtes hooliv, salliv ja sõbralik.

2018/2019 õppeaasta tegevuskava

 

KUU MOTO: Tarkus tuleb tasapisi.

 

 

28.08  Pedagoogiline nõupidamine

2018/2019 õ. a. tegevuskava arutelu ja kinnitamine    

 

 

 ÜRITUSED LASTEGA

 

03.09. kell 10.00 Tarkusepäeva tähistamine (vastutavad Mesikäppade rühma õpetajad)

13.09. Vanavanemate päeva tähistamine Tõrva Kultuurimajas (Liia, Katrin, Ines, Imbi, Marju, Urve).

17.09 „Minu päev lasteaias" Hea Tuju Teater, kell 11.00 (2 €).

24.09. Sügise sünnipäev – tähistamine rühmades.
29.09. Mihklipäeva spordipäev (Liia)

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Ajavahemikus 10.09.-21.09. rühmade lastevanemate koosolekud

Indiv. vestlused lastevanematega


Oktoober

 

KUU  MOTO :  Aeg küpsetab asju.

 

 

 

 

 

 

 

ÜRITUSED LASTEGA

Kirju lehe pidu.

05.10. Õpetajate päeva

tähistamine (Tõrva vald).

09.10 „Minu oma" Rõõmulill (2.50 €)

kell 11.00.

12.10. Mulgi lipu päev

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

15.-19.10 Lapsed valmistavad koos vanematega tammetõrudest ja kastanimunadest kingituse lasteaiale.

19.10. kell 18.15 Lasteaia 43. sünnipäeva tähistamine koos vanematega : loitsu lausumine ja tõrvikumatk ümber järve.

Indiv. vestlused lapsevanematega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


November

 

KUU MOTO: Ega tali taeva jää.

 

 

 

 

 

 

 

21.11  Pedagoogikanõukogu

 

Jõulusaali kaunistamine

ÜRITUSED LASTEGA

02.11. Hingedepäeva tähistamine

09.11. Vana mardiõhtu taaselustamine koos isadega.

13.11. „Kes otsin, see leiab" Miku-Manni Teater (2.50 €) kell 15.15.

19.11. Meestepäeva tähistamine – poistepäev rühmas.

23.11. Kadrikarneval – Valge ürbi päev.

26.11-30.11 Jõulusaali kaunistamine

 

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega

 

 


Detsember

 

KUU MOTO: Andmise rõõm on kõige suurem rõõm.

     

ÜRITUSED LASTEGA

03.12. Jõulusaali kaunistamine

04.12 „Elsa ja Anna Võlumaal" Onu Ervini Lasteteater 82.50 €) kell 15.15.

Jõuluootusaja hommikud

03.12. Jõululauluhommik (Urve)

10.12. (Nuuskmõmmikud, Mõmmibeebid, Mürakarud)

17.12 (Kaisukarud, Mesimummid, Mesikäpad)

Jõulupeod

17.12. Mesimummid kell 17.00

18.12 Mõmmibeebid kell 15.30

18.12 Mürakarud kell 17.00

19.12. Kaisukarud 15.30

19.12. Mesikäpad kell 17.00

20.12 Nuuskmõmmikud kell 17.00

21.12. Talve sünnipäev – ühine matk ja lõke jõe ääres.

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega

 

Jaanuar

 

KUU MOTO: Ajaratas ei jää seisma.

     

 

 

23.01. 2019 .a.

Pedagoogiline nõupidamine:

1.      Poolaasta kokkuvõte õppe –kasvatustöö eesmärkide täitmisest, täiendavate ürituste lisamine tööplaani

ÜRITUSED LASTEGA

07.01. Jõulukuuse ärasaatmine (iga rühm ütleb ühe hea soovi uueks aastaks).

14.01. Taliharjapäev – tähistamine rühmades.

22.01. „Tuline Tants" Nipitiri Teater

 (2.50 €) kell 9.30.
Talispordipäev 4. nädalal   (Liia)

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega.

 

Veebruar

 

KUU MOTO: Igal pool on hea, kodus kõige parem.

 

 

 

 

 

 

ÜRITUSED LASTEGA

14.02. Sõbrapäeva disko.

18.02 „Lugu Toonekurest" Sussiteater (2 €) kell 9.30.
22.02. Kodukaitseteemaline EV sünnipäev.

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA.
Indiv. vestlused lapsevanematega

05.02 ja 06.02 loovustoa töötuba  „Teeme endale nuustikseebi"

15.02. Laps ja vanem meisterdavad Vabariigi aastapäevaks tuulekella.


Märts

   

      KUU MOTO:

Ühte tundi tuluta ära iial kuluta.

ÜRITUSED LASTEGA

05.03. Vastlapäev

14.03. Emakeelepäev

12.03 „Seitsme Maa Ja Mere Taga"

Eesti Lasteteater (2.50 €) kell 11.00.

14.03. Emakeelepäev (uudissõnade leiutamine).

20.03. Kevade alguse matk „Rõõmuga kevadesse"

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega

Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega.


Aprill

 

 

KUU MOTO: Heal lapsel mitu nime.

ÜRITUSED LASTEGA

Igal nädalal toimub üks pikem jalutuskäik/matk.

01.04. Naljapäev

Karjalaskepäev (talu külastamine).

04.04 „Oleme Sõbrad" Anne Velli (2.50 €) kell 11.00.

17.04  Lahtiste uste päev

Tervisliku toidu päev.

30.04. Volbripäev Tõrva Tantsumäel

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega

Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega

17.04  Lahtiste uste päev

 

Mai

 

KUU MOTO: : Kõik herned ei kee ühekorraga pehmeks.

 

 

Õuesõppe kuu.

 

08.05. Pedagoogiline nõupidamine:

1.Kooliminejate nimekirja kinnitamine

 

23.05 Pedagoogiline nõupidamine:

1.Õppeaasta kokkuvõte õppe –kasvatustöö eesmärkide täitmisest

2. Uute õppe kasvatustöö eesmärkide püstitamine 2019/2020 õa-ks.

ÜRITUSED LASTEGA

09.05. Emadepäeva tähistamine

29.05. Hüvasti lasteaed!

31.05. Koolisaatmispidu

Rühmade matka-piknikupäevad loodusesse

Metsamuusika hommik – Imbi

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Indiv. vestlused lapsevanematega

Ettevalmistused lõpupeoks

Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega


Juuni

 

KUU MOTO: Suvel tee saani, talvel valmista vankrit.

 

 

 

ÜRITUSED LASTEGA

01.06. Lastekaitsepäeva tähistamine

Matkad, liivamängud õues.

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Individuaalsed vestlused lapsevanematega