« Tagasi

Tõrva valla spetsialisti eluaseme toetus

Tõrva Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse määramiseks 15. septembrist 16. oktoobrini. Toetatakse nii uue eluaseme ostmist kui ka olemasoleva renoveerimist, kuid eluase peab paiknema Tõrva vallas. Oodatakse uusi tulijaid, kellel 1. jaanuar 2020 seisuga ei olnud Tõrva vallas sissekirjutust. Töökoht võib paikneda Põlva-, Võru- ja Valgamaal. 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Tõrva vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused.

Toetuse ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Täpsemad nõuded ja vormid on leitavad lehelt https://torva.kovtp.ee/spetsialisti-eluaseme-toetusmeede