Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 22.septembril 2020 algusega kell 16.00 Ritsu Lasteaed-Algkoolis (Linna küla, Tõrva vald) järgmise päevakorraga:


1. Ülevaade Ritsu Lasteaed-Algkooli tööst
Ettekandja: direktor Ülle Taal

2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

4. Osalemine liikmena Mittetulundusühingus Mulgi Elamuskeskus
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

5. Osalemine liikmena Mittetulundusühingus Mulgi Kultuuri Instituut
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees