Alustati Tõrva-Roobe valgustatud kergliiklustee ehitustöid

Reedel alustati Tõrva linnast kuni Roobe ristmikuni kulgeva valgustatud kergliiklustee ehitust.

Tee pikkuseks on kokku 1,4km ja see Tõrva poolt tulija suhtes vasakut kätt, saades alguse Tõrva Spordihoone juurest.

Ehituse kogumaksumus on 293 000 eurot, millest Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt rahastatakse ligi 217 000 eurot.

Kergliiklustee peaks valmima käesoleva aasta suveks.