Sõlmiti leping Tõrva keskväljaku kordategemiseks!

25. augustil sõlmisid Tõrva Linnavalitsus ja AS Merko Ehitus Eesti lepingu Tõrva keskväljaku ja lähiala rekonstrueerimiseks.

Planeeritud tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult Tõrva keskväljak ning sinna ehitatakse uus bussijaama hoone.  Samuti avatakse vaade ja ligipääs Veskijärvele ning rajatakse paisjärve äärde linna sümbolehitusena tõrvaahi.  Tööde käigus tsoneeritakse senine suur väljak väikelinnale sobilikumateks väiksemateks väljakuteks ning väljakule rajatakse senisest rohkem haljastust.

Eeldatav tööde teostamise aeg on 6 kuud. Reaalselt hakkavad ehitustööd pihta paari nädala jooksul peale ehitajapoolsete ettevalmistavate tegevuste lõppemist. Kordatehtud Tõrva linna keskväljak soovitakse avada 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.

Tõrva linnapea Maido Ruusmanni hinnangul saab Tõrva linn endale vaieldamatult Eesti nägusaima linnasüdame, mis annab atraktiivse väljanägemise kogu kesklinnale, parandab olulisel määral ühistransporditeenuse osutamise kvaliteeti, elavdab  väikeettevõtlust ning loob kokkuvõttes häid eeldusi piirkonna aktiivsemaks kasutamiseks nii tõrvakate endi kui ka Tõrva sõprade poolt. „Tõrva keskväljaku kordategemist on oodatud kokku üle 20 aasta ning kogu projekt on väärikaks kingituseks sajandivanusele Eesti Vabariigile," lisas Ruusmann.

Tõrva keskväljaku rekonstrueerimist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" vahenditest.  Projekti kogumaksumuseks on 2,358 mln eurot, millest EASi toetuse suuruseks on 1,2 mln eurot ning ülejäänu kaetakse Tõrva linna oma- ja laenuvahenditest.

Tõrva keskväljaku rekonstrueerimisprojektiga tehti algust 2014. aastal, kui koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldati Tõrva keskväljakule uue ilme andmiseks arhitektuurikonkurss, mille võitis lahendus nimega „Mulgi kuurort".  Võidutöö autoriteks on Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving ja Ilmar Klammer, kes esindasid aktsiaseltsi Novarc Group ja osaühingut Arhitekt Must. Rekonstrueerimise ehitusprojekti koostasid samuti ühispakkujad AS Novarc Grupp ja OÜ Arhitekt Must.

Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine on EV 100 arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum" seotud projekt. Programmi laiemaks eesmärgiks oli Eesti Vabariigi 100. juubeliks taasaktiviseerida Eesti suuremates keskustes olulised keskuste piirkonnad. 

Pildil AS Merko Ehitus Eesti välisvõrkude osakonna juhataja Leino Lootus ja Tõrva linnapea Maido Ruusmann.