16. jaanuaril toimuva Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 16.jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Tõrva valla 2018.a. eelarve I lugemine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 24 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

3. Tõrva Linna Sotsiaalabiameti põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

4. Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

5. Sünnitoetuse ja matusetoetuse maksmise kord
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

6. Tõrva Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 31 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu

7. Hummuli Lasteaed Sipsik põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

8. Põdrala Avatud Noortekeskuse tegevuse lõpetamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

9.  Põdrala Avatud Noortekeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

10. Tõrva valla noortevolikogu põhimäärus
Ettekandja: volikogu liige Karl Kirt

11. Volituste andmine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees