Tõrva Avatud Noortekeskusesse robootika lisavahendite soetamine

Üldandmed
1.1 Tellimise eest vastutav isik: Maila-Liisa Liiv
1.2 Vahendite nimekiri ja kogused on toodud välja punktis 7.4.
 
2. Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg
2.1 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 12.10.18 kell 10:00.
2.2 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuse esitamise tähtajast arvestades.
2.3 Aktsepteerime esitatavate pakkumuste puhul kõiki üldlevinud dokumendi formaate nagu
.pdf, .doc, .txt, .rtf, .odt.
2.4 Aktsepteerime ka osalisi pakkumusi juhul kui pakkumuses on vähemalt 3 vahendite
nimekirjas olevat toodet ning antud toodete kogu soovitud kmpl/tk arv.
 
3. Pakkumuse vastavuse kontrollimine
3.1 Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas esitatud tingimustega.
3.2 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta esitatud tingimustele.
 
4. Pakkumuste hindamine
4.1 Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Edukaks
tunnistatakse soodsaim pakkumus/soodsaimad pakkumused, võttes arvesse toodete
parimat võimalikku hinda ja transpordi maksumust.
4.2 Kui edukaks tunnistatud pakkuja esitas vaid osalise pakkumise, siis on hankijal õigus
tunnistada edukaks mitu pakkujat.
 
5. Tarnimine
5.1 Edukas pakkuja korraldab toodete tarne Tõrva Avatud Noortekeskusesse (Spordi 1, Tõrva,
Valgamaa) vähemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast eduka pakkumuse kinnitamist.
6. Tasumine
6.1 Hankija tasub edukale pakkujale pärast arve saamist 30 kalendripäeva jooksul. Edukas
pakkuja esitab Tõrva Vallavalitsusele (Kevade 1, Tõrva, reg. 77000418) arve e-posti
aadressil: mailaliisa@torva.ee
 
7. Hangitavate vahendite info
7.1 Kõik pakutavad vahendid peavad olema komplektsed ja kasutamata.
7.2 Vahendite hinnad peavad olema välja toodud nii üksiku toote kohta kui ka pakkumuse
kohta kokku. Juhul kui hinnale lisandub käibemaks, peab see olema selgelt ja arusaadavalt
välja toodud.
7.3 Pakkumuses peab olema selgelt välja toodud transpordi hind.
 
7.4 Vahendite nimekiri ja kogused:
Hangitav toode - Tk/kmpl
  • FLL Jr inspiratsioonikomplekt - 2 kmpl
  • Makeblock MakeX Starter võistluskomplekt koos mBlock - 3 kmpl
  • Makeblock MakeX Starter võistlusväljak - 2 tk
  • Me RGB joonejärgija V1 - 6 tk
  • Me joonejärgija - 2 tk
  • Me leegi tuvastamise andur - 3 tk
  • LEGO Education Akulaadija 10V DC - 1 tk
  • Makeblock MakeX Starter võistluskomplekt - 1 kmpl