Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 20.novembril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva
Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
2. Tõrva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
3. Tõrva vallas tegutsevatele spordiklubidele toetuste andmise kord, I lugemine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Harry Mägi
 
 
Enn Mihailov
volikogu esimees