Tõrva Vallavolikogu istung

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 15.jaanuaril 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Vastus volikogu liikmete 18.12.2018 arupärimisele
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Eero Viisu

4. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivson
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees