Tõrva Vallavalitsuse hanketeade

Tõrva  Vallavalitsus korraldab  Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 19 Tõrva valla hankekord" § 10 alusel hanke  „Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Tõrva vallas 2019. aastal" ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 01.03.2019 kell 12.00, elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile torva@torva.ee varustatud märksõnaga "Sotsiaaltransport".

Hankekutse