Tõrva vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust!

Koolimineku toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal või eestkostjal juhul, kui esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tõrva vald.
 
Toetuse suurus on 100 eurot.
 
Taotlusi saab esitada nii Tõrva valla koduleheküljel kui ka paberkandjal (Tartu tn 20, Tõrva linn). Taotluste esitamise vastuvõtmise aega ei ole kuupäevaliselt piiratud.
 
Täiendav info:

Grete Kangro
lastekaitsespetsialist
grete.kangro@torva.ee
766 8455