Tõrva Vallavalitsuse hanketeade

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke viitenumbriga 215044 „Lumetõrje Tõrva valla teedel 2019 – 2021". 

Hanke esemeks on lumetõrjetööde teostamine 2019 – 2021. aasta talveperioodil Tõrva valla kohalikel teedel, tänavatel, avalikult kasutatavates parklates, allasutuste teenindusmaal, kergliiklusteedel ning hajaasustusega aladel ja erateedel

Hankega saab tutvuda lingil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1614414/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.11.2019 kell 10:00.

Heli Otti
hooldusjuht
vallamajanduse osakond