Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Tõrva Vallavolikogus toimus 19.11.2019 Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 muutmise eelnõu I lugemine ja volikogu suunas eelnõu avalikule väljapanekule. Muudatused puudutavad lisa 2 – eelarvestrateegia tabelid.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 21. novembrist 04. detsembrini 2019.

Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 04. detsembriks k.a  e-posti aadressil torva(at)torva.ee või tavapostiga Tõrva Vallavalitsusele (Kevade 1, 68605 Tõrva).

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 05.detsembril 2019 kell 15.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva).