Osale Tõrva valla elanike rahulolu-uuringus

Tõrva vald korraldab esmakordselt laiapõhjalise rahulolu-uuringu, mille kaudu soovitakse vallaelanikelt saada tagasisidet omavalitsuse igapäevaste tegevuste ning arenguplaanide osas.
 
Rahuolu-uuringu küsimustik on lisatud novembrikuu valla ajalehe Tõrva Teataja vahele koos makstud vastusega ümbrikuga. Samuti on Tõrva valla elanikel võimalik küsitluslehte täita Tõrva Vallavalitsuses ja piirkondlikes raamatukogudes. Lisaks on võimalus küsitlust täita Tõrva valla kodulehel või printida kodulehel olev küsimustik välja, täita ning viia vallavalitsusse või raamatukogudesse. 
 
Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul ei ole Tõrva vald varasemalt sellisel viisil oma elanikelt valla tegemiste kohta tagasisidet küsinud ning taolist uuringut on planeeritud regulaarselt korraldada ka edaspidi. „Rahulolu-uuring ja selle tulemused on Tõrva Vallavalitsusele ja –volikogule oluliseks sisendiks nii igapäevase elu-olu korraldamisel kui ka arendustegevuste planeerimisel," lisas Ruusmann.
 
Kõikide vastanute vahel loosib Tõrva Vallavalitsus välja viiele inimesele 50 eurot puhtalt kätte!
 
Uuringus saab osaleda kuni 31. detsembrini 2019 ning tulemused selguvad veebruariks 2020.