Tõrva vallas meenutati Tartu rahuläbirääkimiste algust

4. detsembril 1919. aastal alustati ametlikke rahuläbirääkimisi Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel, mille tulemusel sõlmiti 2. veebruaril 1920 Tartu rahuleping.

Eesti-poolsesse rahudelegatsiooni kuulus teiste seas ka Helme kihelkonnast pärit kindralmajor Jaan Soots. Teisteks läbirääkijateks olid Jaan Poska, Ants Piip, Julius Seljamaa ja Mait Püümann.
 
4. detsembril peeti neid viite meest meeles erinevate mälestusüritustega meeste sünni- või matmispaikades.
 
Tõrva vallavalitsuse ja -volikogu poolt asetas Jaan Sootsi kodutalu juures asuva mälestuskivi juurde pärja vallavanem Maido Ruusmann.
 
Mälestusüritusel võtsid sõna Helme kogude õpetaja Arvo Lasting, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ja Kaitseliidu Helme üksikkompanii esindaja Riho Karu.
 
Üritust aitas korraldada Ilmar Kõverik.