Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 17.detsembril 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Abivallavanemale lisatasu ja kasutamata põhipuhkuse eest hüvitise maksmine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

4. Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 lisa 2 muutmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

5. Tõrva valla 2020.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

6. 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

7. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri II lugemine, vastuvõtmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

8. Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks II lugemine, vastuvõtmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

9. Ala külas asuvale Peatuse kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

10. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees