Valgamaa teenetemärgi pälvis politseikapten Kairi Ruus

24. veebruaril Tõrva Kirik-Kammersaalis toimunud pidulikul aktusel kuulutati välja üks kolmest tänavusest Valgamaa teenetemärgi laureaadist, kelleks osutus Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem Kairi Ruus.
 
Kairi Ruus on panustanud olulisel määral Valgamaa arengusse, tehes oma igapäevast tööd politseiametnikuna. 
 
Kairi Ruus suhtub tulihingeliselt piirkonna noorsootöösse. Ta on koos kolleegidega seisnud hea selle eest, et Valgamaal saaksid toimuma SPIN-treeningud sihtrühma noortele. 2019. aasta sügisel kandsid need pingutused ja korduvad uste kulutamised vilja ning Tõrvas alustas esimene SPIN-grupp, mille positiivsed tulemused on juba näha. 
 
Politseikapten Ruusi iseloomustatakse järgnevalt: „Kõiki oma töö- ja vabatahtliku töö ülesandeid täites on Kairi näidanud üles ülimat eeskujulikkust, abivalmidust ja kõrgeid väärtushinnanguid. Ruus mitte ainult ei räägi sellest, kuidas üks hea kodanik käituma peaks, vaid ta ka näitab seda."
 

Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile, kes oma töö ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise teo või saavutusega. Märgid on hõbedased, märkide andmise üle otsustab Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Fotogalerii (Paul Poderat)