Tõrva valla hanketeade: Tõrva valla küttepuude ostmine 2020/2021

Tõrva Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Tõrva valla küttepuude ostmine 2020/2021", mille eesmärgiks on tagada Tõrva valla allasutuste ja sotsiaaltoetuste kaudu jagatavate küttepuude tarne 2020/2021 kütteperioodil.

HANKE KIRJELDUS

Hange on jagatud osadeks alljärgnevalt: Osa 1 – vastavalt tabelile 1; Osa 2 – Ala Põhikool. Pakkumuse võib esitada mõlemale hanke osale. Igale hanke osale sõlmitakse eraldi hankeleping, kuid hankija jätab endale õiguse liita mõlema hanke osa lepingud üheks hankelepinguks, kui mõlema osa puhul tunnistatakse edukaks sama pakkuja poolt esitatud pakkumused.

Osa 2 puhul eelistab hankija osta 3 meetri pikkuseid puid, pakkuda võib ka alternatiivina lõhutud puid.

Pakkuja hindab nr 1 ja nr 2 tarnekohti eraldi. Edukas pakkuja võib olla tarnekohtadel erinev

 1. Osa 1 - tarnekohad, kogused ja halu pikkused

tarnekoht

kogus, rm

halu pikkus, cm

Karjatnurme Päevakeskus

10/10

50/30

Tõrva Vallavalitsus (Tartu 20)

80

50

Koorküla Rahvamaja

10/10

50/30

Barclay de Tolly mausoleum

10

30

Sotsiaaltoetusteks*

130

50

Riidaja vallamaja

20

60

Riidaja elumaja korrus

40

60

 

*sotsiaaltoetusena jagatav kogus peab olema tarnija juures mõõdetavalt ladustatud ja tellitakse 5 rm kogustena aasta jooksul

 1. Osa 2 - Tarnekoht Ala põhikool

Hankija eelistab osta 3 meetri pikkuseid puid, pakkuda võib ka alternatiivina lõhutud puid.         

 

Küttepuu kirjeldus

 Ühiku hind

Kogu hind

 1.  

3m pikkune tükeldamata ja lõhkumata materjal

75 thm (thm hind)

 

 

 1.  

Alternatiivne pakkumus

100 rm, halu pikkus 60 cm**

(rm hind)

 

 

           

            **   ø ≤ 250 mm – mitte lõhkuda

                  ø 250-350 mm – pooleks

                  ø >350 mm – lõhkuda neljaks  

 1. Kvaliteeditingimused
 • Segalehtpuu; (vähemalt 70% lepp/must lepp, 30% muu lehtpuu)
 • Mädanik, seened, hallitus ei ole lubatud;
 • Halu pikkuse kõikumine +/- 2 cm;
 • Minimaalne läbimõõt 60 mm
 1. Mõõtmine
 • Korrektsel virnastamisel tarnija transpordivahendil – enne mahalaadimist;
 • Muul juhul peale virnastamist tarnekohas;
 1. Tarnetingimused
 • Allasutuste 2020/2021 kütteperioodi tarne peab olema teostatud hiljemalt 15.06.2020.a. Transpordi hind peab sisalduma maksumuses.
 • Sotsiaaltoetustena jagatav küttepuude kogus peab olema tarnija laos (ladustatud ilmastiku eest kaitstult) olemas hiljemalt 15.06.2020.a.
 • Sotsiaaltoetusena jagatavate küttepuude tarne toimub tarnija transpordiga Tõrva Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku poolt esitatava nimekirja alusel. Transpordi hind peab sisalduma maksumuses.
 • Küttepuude üleandmisel tarnekohtades koostatakse üleandmise-vastuvõtmise aktid, mis on  arve(te) koostamise aluseks.
 1. Arveldused
 • Tasumine toimub peale puude üle andmist, akteerimist ja arve esitamist.

PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE

Pakkumuses tuua välja ühe ühiku (rm) hind koos käibemaksuga ja pakkumuse koguhind.

Pakkumus peab sisaldama pakkuja kinnitust, et pakutud ühikhind kehtib ka täiendavate koguste tellimisel.

Pakkumus esitada e-posti teel märgusõnaga „Tõrva valla küttepuud", aadressile: tonu@torva.ee;

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 21.04.2020 kell 10.00.

Lisainfo:

Tõnu Jaansalu
Tõrva Vallavalitsuse
vallamajanduse osakonna juhataja
515 6243
tonu@torva.ee